Udbytte og afkast

Invester i Ejendomsselskabet Reditus A/S og få høje og stabile afkast

Flere og flere danskere investerer i udlejningsboliger. Det usikre aktiemarked får mange til at søge hen imod mere værdibevarende og stabile investeringsemner. Og her er især veletablerede ejendomme et godt valg, da der er færre usikkerhedsmomenter i forhold til nybyggede projektejendomme.

Med Ejendomsselskabet Reditus får du et højt og stabilt afkast genereret af tilfredse og økonomisk attraktive lejere i vores kvalitetsboliger i Danmarks vækstbyer.

0%

Forventet gns. årligt afkast

0%

Årligt udbytte

0 kr.

Bruttopsparing over 10 år

Opsparing på mere end 1,4 mio. kr. over 10 år

Ejendomsselskabet Reditus A/S udmærker sig ved et budget, der giver plads til en årlig gennemsnitlig udbyttebetaling på 3%. Bruttoopsparingen er attraktiv og budgetteret til kr. 1.461.947 over 10 år. Download vores investorinformation for at se alle revisorgodkendte tal og beregninger.

Exit strategi

Bestyrelsen vil hvert femte år fremlægge en beregning på, hvad selskabets aktuelle salgspris vil være ved et salg. Denne salgspris fremlægges for aktionærerne på generalforsamlingen. Det er derudover hensigten at lave exit på hele projektet omkring år 10 gennem salg af alle boligerne. Dette afhænger dog af priserne ved salg.

Exit muligheder for investor 

Skulle du ønske at udtræde som aktionær i Reditus uden for den strukturerede exit strategi, kan du sælge aktierne til en af de eksisterende investorer i selskabet (disse har forkøbsret). Eller sælge til en anden køber, som du selv finder. 

 

Fordele ved at investere i Ejendomsselskabet Reditus 

  • Kun veletablerede ejendomme – ingen nybyggede projektejendomme
  • Risikospredning på 6 forskellige ejendomme
  • Attraktive beliggenheder i vækstbyer
  • Kendt historik på drift og udlejning gennem mere end 10 år
  • Mange lejemål nedbringer omkostningerne pr. enhed
  • Betydelige afdrag på lån skaber robust likviditetsreserve
  • Ingen personlig hæftelse eller kaution
  • Konjunkturuafhængig og inflationssikret investering

  Download investor-information

  Få det fulde overblik over en investering i Ejendomsselskabet Reditus A/S. Investorinformationen indeholder alle relevante oplysninger, beregninger af afkast, skat med videre.