Reditus søger veletablerede

ejendomme

Veletablerede ejendomme er altid attraktive

Hos Reditus er vi altid på udkig efter sunde, veldrevne boligudlejningsejendomme. Vi søger hele ejendomskomplekser såvel som porteføljer af enkelte lejemål i en bebyggelse. Antallet af lejemål skal have en rentabel størrelse. Er du i besiddelse af en ejendom, der opfylder nedenstående kriterier, er vi meget interesseret i at indgå i en dialog.

Vi søger ejendomme der opfylder disse kriterier:

  • Beliggende i vækstbyer med stor jobskabelse og god infrastruktur
  • Attraktivt byområde med gode skole- og institutionsforhold
  • Veldrevet i 10+ år med stabilt driftsbudget og udlejningshistorik
  • Velvedligeholdt så ejendommen har bevaret sin værdi
  • Økonomisk screenet lejermasse med høj anciennitet
  • Huslejeniveau der ikke er konjunkturfølsomt 
  • Bygningsalder mellem 10-20 år med lav vedligeholdelse
  • Fri huslejedannelse 
  • Lav tomgang