Reditus er ejendomsinvestering med stort fokus på sikkerhed og afkast

Lad ejendomme være en del af din investeringsportefølje

– og få en optimeret risikospredning

 

lnvestering i boliger er et aktiv, der har en lav kor­relation i forhold til andre investeringsklasser såsom aktier og obligationer. Det vil sige, at ejendomsin­vesteringer er et fornuftigt supplement at have i sin investeringsportefø1je, hvis man ønsker risikospred­ning. Af samme årsag ser man, at de fleste institutionelle investorer som for eksempel pensionskasser placerer en stigende andel af deres portefølje i ejendomsinvesteringer. 

Men der er forskel på ejendomsinvesteringer. Man kan vælge at investere i nybyggede projektejendomme og risikere, at tegnebrætsprojekterne ikke går som planlagt. Eller man kan satse på veletablerede udlejningsejendomme, der allerede har en lang historik med et godt og stabilt afkast. Det er denne type ejendomme, Reditus fokuserer på.

Nybyggede projekt-ejendomme kan have risici

 • Forsinkelser af færdiggørelsesdatoen
 • Byggesjusk med efterfølgende voldgifter
 • Flaskehalse og håndværkermangel
 • Kun garanti på førstegangslejere
 • Problemer med udlejning grundet høj husleje
 • Risiko for mætning af markedet
 • Usikre beregninger af driftsbudget
 • Man satser alt på ét projekt.

Veletablerede ejendomme er mere sikre

 • De har allerede vist deres værd som investering
 • De har overtagelse fra fastsat dato
 • Er fuldt udlejede fra start
 • Mere end 10 års historik der giver 100% transparens i driftsbudgettet
 • Ingen byggesjusk med efterfølgende voldgiftssager
 • Ingen høje huslejer der skaber konjunkturfølsomhed
 • Risiko kan spredes på flere ejendomme

Frie midler eller pension

– valget er dit

Frie midler

Som privatinvestor kan du investere for frie midler. Minimum indskud er kr. 750.000. Du erhverver dig en aktiepost svarende til dit indskud. 

Pensionsopsparing

Med pensionsmidler kan du have en andel af din investering i en bankstyret ordning, og du kan investere efter gældende regler. Ydermere er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler.

Skatteforhold

ved ejendomsinvestering

Når du investerer i Reditus, er der forskellig beskatning alt efter, om du bor i Danmark eller udlandet, er enlig eller gift, hvornår du afhænder aktierne med videre. Du kan læse meget mere om beskatning ved at trykke på knappen herunder.

Download investor-information

Få det fulde overblik over en investering i Ejendomsselskabet Reditus A/S. Investorinformationen indeholder alle relevante oplysninger, beregninger af afkast, skat med videre.