Hent investorinformation

Lær hvordan du kan investere i ejendomme med fokus på risikominimering og godt afkast

Hent vores investor-information og få indblik i Reditus’ særlige tilgang til ejendomsinvestering med:

• Forventet årligt afkast på 10,79%

• Årligt udbytte på 3%

• Bruttoopsparing på 1.461.947 kr. over 10 år

• Portefølje kun med veletablerede ejendomme

• Større fokus på risikominimering

• Forskellige exitstrategier