PERSONDATAPOLITIK OG BRUGERVILKÅR

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, til målretning af reklamer eller til kontakt af dig, såfremt du har bedt om det. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:

https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Facebook
 • Hotjar
 • Mailchimp
 • Jotform

 Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til fx statistik og målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for eventuelle købere af aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S

 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

Ejendomsselskabet Reditus A/S tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata. Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit eventuelle køb af aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S.

 1. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

Ejendomsselskabet Reditus A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Ejendomsselskabet Reditus A/S
40429646
Vinkelvej 3, 4000 Roskilde
info@reditus.dk

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 1. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig eller fra én af vores samarbejdspartnere som oplistet under pkt. 5:

Vores fremsendelse af investorpræsentationen til dig

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, adresse og telefonnummer.

Såfremt du vælger at købe aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S

 • CPR-nummer.
 1. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Formål

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, herunder videregivelse til vores nødvendige samarbejdspartnere, er følgende:

Vores fremsendelse af investorpræsentationen til dig

Vores kontakt til dig, herunder i forbindelse med vores fremsendelse af investorpræsentationen, og administration af salg af aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor vores legitime interesse er, at komme i kontakt med dig i forbindelse med dit eventuelle køb af aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S.

Vores videregivelse af dine kontraktoplysninger til vores samarbejdspartnere

Vores videregivelse af dine kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere (se nærmere i pkt. 5) med henblik på at kontakte dig om mulige investeringer i disse selskaber. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

 Såfremt du vælger at købe aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S 

 • Vores løbende kontakt til dig i forbindelse med vores aftale om dit køb af aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor vores legitime interesse er, at komme kontakte dig og bevare vores samarbejdsforhold.
 • Vores indberetning af udbyttebetalinger til SKAT. Retsgrundlaget er opfyldelse af en retlig forpligtelse i henhold til Skatteindberetningslovens §29 jfr. Kildeskattelovens §65, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Behandling af dit CPR-nummer sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
 • Vores indberetning af ejerandele til Erhvervsstyrelsen. Retsgrundlaget er opfyldelse af en retlig forpligtelse i henhold til Selskabslovens §58, stk. 1 jfr. §55, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Behandling af dit CPR-nummer sker endvidere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

5.KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi er som led i vores indberetninger og administration af salg af aktier nødsaget til at videregive personoplysninger til tredjeparter i visse situationer. Tredjeparter kan omfatte følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

 • SKAT
 • Erhvervsstyrelsen

Såfremt du har givet os dit samtykke, vil vi i visse tilfælde videregive personoplysninger til vores samarbejdspartnere med henblik på at kontakte dig om mulige investeringer i disse selskaber. Der er tale om følgende modtagere:

 • Selskaber i Boligview A/S-koncernen
 1. SLETNING 

Vi gemmer dine kontaktoplysninger, så længe du er i dialog med os om et eventueltkøb af aktier i Ejendomsselskabet Reditus A/S.

Vi gemmer dit CPR-nummer i 5 år efter dit ophør som aktionær i Ejendomsselskabet Reditus A/S.

 1. DINE RETTIGHEDER:

7.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Ejendomsselskabet Reditus’behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Ejendomsselskabet Reditus har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk. Hvis du gør brug af en af ovennævnte rettigheder, behandler vi også personoplysninger om dig i forbindelse med modtagelse og besvarelse af henvendelsen.

 1. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over Ejendomsselskabet Reditus’behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 7. juni 2019.